Уебинар „Разликите между българския и италианския финансов отчет“

На дата 28 октомври от 16:00 часа, он-лайн, се проведе уебинар на тема  „Разликите между българския и италианския финансов отчет“

Уебинарът се проведе в сътрудничество с нашия член, Ванина Стоилова Дангърска, която илюстрира разликите между българските и италианските счетоводни принципи, обясни техния произход и предложи полезни съвети за специалистите от сектора.

Уебинарът има за цел да илюстрира основните разлики между годишните финансови отчети на италианските и българските дружества, изготвени в съответствие с националните законодателства и счетоводни стандарти. Най-напред бяха разгледани основните характеристики на италианските и българските счетоводни разпоредби, анализирайки произхода на разликите. Икономическата, социалната и юридическа история на двете страни доведе до избора на две различни счетоводни системи: т.нар. „финансово-резултатна“ в Италия и „патримониална“ в България. Тези две системи следват съществено различни логики и това води до несъответствия както в счетоводните записвания, така и в процеса на изготвяне на финансовите отчети. По отношение на последните, дори и задължителните структури, предвидени за тях от двете страни, да отговарят на европейските счетоводни директиви, те не са напълно съпоставими и това може да доведе до трудности при анализа и сравняването на финансовите отчети. Уебинарът  илюстрира тези потенциални трудности и предложи възможни практически решения.

Лектор: Ванина Стоилова Дангърска

Запис на събитието: