Конфиндустрия България участва в обсъждането на проекта за бюджет на София за 2021 г.

Вчера, 20 януари, се проведе среща между Столична община и бизнеса, на която беше представен проекта за бюджет на София за 2021 г. Йорданка Фандъкова представи пред членовете на Бизнес съвета към кмета на София изпълнението на бюджета и приоритетите на общината за 2021 година. Проектобюджета за 2021 г. предстои да бъде публично обсъден и гласуван от Столичния общински съвет.

Кметът обяви, че изминалата година е била трудна за общината и това се е отразило и на нейния бюджет. Намалената икономическа активност и несигурността са довели до 13,6 млн. лв. по-малко приходи в общинския бюджет спрямо 2019 г., както и две актуализации на бюджета. Най-големи са загубите в градския транспорт, като в края на 2020 г. те достигат сумата от 48 млн. лв.

Прогнозата за общинските приходи през 2021 г. е 108 млн. лв. повече за държавно делегирани дейности, 35,5 млн. повече привлечени средства от европейските програми, 56 млн. лв. – от инвестиционни заеми и преходен остатък и 22 млн. лв. повече собствени приходи, спрямо първоначалния бюджет за 2020 г., поясни заместник-кметът по финанси и стопанска дейност Дончо Барбалов.

Стратегически цели и стратегическа инфраструктура – това отличава бюджета на София за 2021 г., подчерта кметът Фандъкова. Общият размер на бюджета за тази година е 1,884 млрд. лв., от тях: 1,375 млрд. са текущите и държавно делегираните дейности; 509 млн. лв. е размерът на капиталовата програма на София, с над 296 млн. лв. безвъзмездни европейски средства.

Бюджет 2021 е фокусиран върху краткосрочното постигане на три стратегически цели. Първата е изграждане на стратегическата инфраструктура на София и ремонти в кварталите, за което са предвидени общо 140 млн. лева. Втората важна стратегическа цел е изграждането на детски градини, училища и ясли. За това са предвидени близо 70 милиона лева. Продължава и работата по програмата за изграждане на салони по физкултура в училищата. Около 200 милиона лева ще бъдат отделени за справяне с проблема със замърсяването на въздуха, което е третият приоритет. Вече е обявена процедура за закупуване на уреди за отопление, с които да се заменят печките на дърва и въглища на голяма част от домакинствата.