Избор на нов Председател на Конфиндустрия България

Уважаеми членове,
На 18 декември, Мария Луиза Мерони беше избрана за Председател на Конфиндустрия Източна Европа и както предвижда устава на Сдружението, подаде оставка като Председател на Конфиндустрия България. Отново по устав, нейния пост, до изборите за нов председател, поема Първият заместник-председател – Роберто Санторели.

Първият етап на изборния процес е създаването на Комисия за посочване на кандидати за нов Председател. Комисията ще бъде съставена от трима члена на Сдружението, избрани от списъка с кандидати, които отговарят на изискванията за лични, професионални и организационни качества, предвидени от Етичния Кодекс. Всички кандидатури ще бъдат разгледани от Специалната колегия на арбитрите на 11 януари, а на 13 януари по време на заседание на Генералния съвет, чрез жребии ще бъдат изтеглени имената на тримата членове на Комисията. Тяхата задача е да се допитат до максимален брой членове относно техните предпочитания за нов Председател.

От днес до 8 януари, всеки желаещ може да изпрати своята кандидатура за член на Комисия за посочване на кандидати, на и-мейла на секретариата: segreteria@confindustriabulgaria.bg 

ПИСМО НА МАРИЯ ЛУИЗА МЕРОНИ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ