Представители за сектор

simple-vintage-photo-calendar-1

 

Уважаеми членове,
По време на последното събрание на Генералния съвет на Конфиндустрия България (декември 2017 г.) бяха формирани работни групи по сектор на дейност на фирмите-членове. Целта на категоризирането по сектор е да се даде възможност за провеждане на срещи, на които да бъдат посочени конкретни нужди на фирмите, както и да се определят специфични инициативи на Сдружението. Бяха определени шест категории като всяка от тях има координатор, избран по време на последното събрание на Генералния съвет:

1. Земеделие и хранително вкусова промишленост – Франческо Пиколо – последното събрание се състоя на 17.01.2018
2. Енергетика – Иво Иванов- последното събрание се състоя на 19.01.2018
3. Промишленост – Сандро Джинети . дата на първо събрание 08.02.2018 от 11:00 часа
4. Транспорт и Логистика – Джовани Мартинели – дата на първо събрание 08.02.2018 от 16:30 часа
5. Услуги – Стефано Малдарици – дата на първо събрание 09.02.2018 от 11:00 часа
6. Строителство – Кирил Савов – дата на първо събрание 09.02.2018 от 16:30 часа (датата може да бъде променена)