Нашата история

На 13 април 2000 г., по инициатива на тогавашния посланик на Италия в София Алесандро Графини,  се създава Консултативен Комитет на Италианското Предприемачество в България (ККИПБ).
Целта е периодично да се събират най-важните италиански фирми, присъстващи в България и да се създаде организъм, способен да селектира  най-големите представители на италианското предприемачество.
Длъжността председател е първоначално изпълнявана от посланика. Управителният съвет, състоящ се от 12 члена, е наполовина избиран от събрание на членовете и наполовина от посланика на Италия.

 

Така структуриран, в следващите три години  ККИПБ се разраства от 30 на 50 члена, извършвайки консултантска дейност в посолството, давайки гласност през тази институция на основните проблеми, които възпрепятстват дейността на италианските фирми.

Междувременно нараства италианското присъствие в България. В страната, укрепването на големи фирми като УниКредит, Миролио, Италчементи, Енел, е придружено от идването на множество малки и средни предприятия, привлечени както от конкурентните цени в България, така и от многобройните възможности, произлизащи от развитието на вътрешния пазар и на третичния сектор.

През 2003, в процеса на съзряване на сдружението, ККИПБ променя  устава си, поверявайки на Негово Превъзходителство посланика ролята на почетен председател и  обявявайки за председател един от единайсетте члена на Управителния съвет. Променя също така и системата за избиране на съвет, като това става  единствено чрез гласуване от страна на събранието на членовете.

  За председател е избран Ренцо Мартинели, предприемач от Трентино, живеещ в България от 1994. Той е един от основателите на Комитета и активно действащ за  развитието на сдружението. Под ръководството на Мартинели ККИПБ продължава да расте. Секретариатът се премества от посолството в самостоятелен офис, броят на съдружниците продължава да се увеличава, като през 2006 достига 100. ККИПБ започва да предлага първите си услуги, като резервации в хотели и правене на преводи. От сдружението биват организирани и първите спогодби и семинари.

 През ноември 2005 Мартинели отстъпва поста на Пиетро Луиджи Гиа, важна фигура в историята на италианското предприемачество в България и управител на много  италиански сдружения, развиващи дейността си на територията на Пловдив. Гиа, който тогава е Почетен Консул на Италия в Пловдив (длъжност, която заема до март 2009, когато, при навършването на 70 години, напуска поста, поради достигане на възрастовата граница), е президент на ККИПБ до следващите избори за нов управителен съвет през октомври 2006 г.

През октомври 2006 г. новият Управителен съвет избира Масимо Барточи за председател,  който до този момент е бил директор на Миролио България.  Плановете на Барточи са да увеличи броя на членовете,  наблягайки на потенциала на услугите и събитията предлагани от сдружението. Барточи и Управителният съвет избират за първи път директор – Тодор  Коцев. Създаден е също така и бюлетинът на Комитета, ежедневник с информация, касаеща българската политическа и икономическа реалност. Поверен на Изота Галони, бюлетинът (чието първо издание е публикувано декември 2006 г.) се превръща много скоро в източник на важна информация за много италиански предприемачи, работещи в България.

Междувременно страната продължава да се променя.  На 1 януари 2007 България става член на Европейския съюз: получава голямо финансиране от ЕС, динамично развитие на сектора за недвижимо имущество, силно навлизане на чужди капитали благоприятстват по-нататъшното развитие на икономиката на България, която в последните години отчита непрекъснато нарастване на БВП с над 5%. Броят на италианските фирми продължава да расте и ККИПБ, благодарение и на енергията, с която действа, до 2008 г. наброява около 180 члена.

През септември 2008 г. Коцев напуска директорския пост. Длъжността е поета от Федерико Каси, който междувременно е заменил Галони по това време отговаря за бюлетина и комуникациите на ККИПБ. Световната икономическа криза достига също България и ККИПБ, с цел да открие нови възможности за  своите фирми  започва да осъществява  посещения и  изследване на съседни пазари на Балканския полуостров.

На 8 април 2009 Председателят Барточи подписва с председателя на Конфиндустрия Марчегаля договор за сътрудничество между двете сдружения.
ККИПБ се променя:  неговата роля става по-голяма и се изменя заедно с увеличаването на членовете и услугите и по предложение на съветник Аурелио Донати се взима решението да се премахне „консултативен” от името на Комитета. По време на Общото събрание от 15 октомври 2009 сдружението става Комитет на Италианското Предприемачество в България (КИПБ).

Бива избран нов Управителен съвет, който преизбира Барточи за председател, за заместник-председатели са избрани  ковчежникът Роберто Пагани (друга важна фигура в историята на италианското предприемачество в България, заместник-председател и през предходните три години) и Луиджи Салвадори, на когото биват поверени взаимоотношенията с Конфиндустрия.
Създава се длъжността териториални представители, които ще имат за задача да  поддържат и развиват взаимоотношенията  на Комитета с местните учреждения.

2010 е знаменателна година в живота на сдружението.
През февруари се дава началото на процеса за създаване на Конфиндустрия Балкани, федерация, която обединява  италианските предприемачески сдружения, присъстващи на Балканите, едно напълно ново начинание, което цели да даде еднакви възможности на всички италиански фирми, които присъстват на Балканския полуостров и се ангажира да бъде важен пример за други инициативи на сдружението в чужбина.

На 25 март Съветът на Конфиндустрия одобрява  молбата на КИПБ да стане асоцииран член на Конфиндустрия. Сдружението променя името си на Конфиндустрия България, докато, в пълно съгласие с Негово Превъзходителство посланика на Италия Стефано Бенацо, бива премахнат от устава членът, който отрежда на посланика на Италия в София длъжността почетен председател, като той е определен от същия устав за  политически и институционален докладващ на Конфиндустрия България.
Днес Конфиндустрия България има 300 члена. Нейните 15 години история са не само пример за развитие и растеж на едно сдружение, а са също и разказът на много предприемачи, които, работейки в чужбина, са повярвали във важността и необходимостта от това да преживяват заедно предизвикателствата, удовлетворенията и ангажимента да отведат този предприемачески опит в чужбина.

През 2015г. Конфиндустрия България отбелязва 15 години дейност. Сдружението се утвърждава като важен партньор за италианските и българските институции. В годината на 15-годишния юбилей, Конфиндустрия България организира редица събития на високо равнище, с участието на институционални представители от двете държави и с организиране на стотици двустранни срещи между италиански и български фирми. Сдружението затвърждава членската си база и наброява близо 300 фирми-членове.

В Конфиндустрия България в момента членуват близо 300 фирми. 17 години история са не само пример за растеж и развитие на Сдружението, но представляват и историята на много предприемачи, работещи в чужбина, които вярват в стойността и нуждата да преодоляват заедно предизвикателствата, удовлетвореността и ангажимента на предприемаческия опит в чужбина.