Нашата история

На 13 април 2000 г., по инициатива на тогавашния посланик на Италия в София Алесандро Графини,  се създава Консултативен Комитет на Италианското Предприемачество в България (ККИПБ).
Целта е периодично да се събират най-важните италиански фирми, присъстващи в България и да се създаде организъм, способен да селектира  най-големите представители на италианското предприемачество.
Длъжността председател е първоначално изпълнявана от посланика. Управителният съвет, състоящ се от 12 члена, е наполовина избиран от събрание на членовете и наполовина от посланика на Италия.

 Така структуриран, в следващите три години  ККИПБ се разраства от 30 на 50 члена, извършвайки консултантска дейност в посолството, давайки гласност през тази институция на основните проблеми, които възпрепятстват дейността на италианските фирми.

Междувременно нараства италианското присъствие в България. В страната, укрепването на големи фирми като УниКредит, Миролио, Италчементи, Енел, е придружено от идването на множество малки и средни предприятия, привлечени както от конкурентните цени в България, така и от многобройните възможности, произлизащи от развитието на вътрешния пазар и на третичния сектор.

През 2003, в процеса на съзряване на сдружението, ККИПБ променя  устава си, поверявайки на Негово Превъзходителство посланика ролята на почетен председател и  обявявайки за председател един от единайсетте члена на Управителния съвет. Променя също така и системата за избиране на съвет, като това става  единствено чрез гласуване от страна на събранието на членовете.

  За председател е избран Ренцо Мартинели, предприемач от Трентино, живеещ в България от 1994. Той е един от основателите на Комитета и активно действащ за  развитието на сдружението. Под ръководството на Мартинели ККИПБ продължава да расте. Секретариатът се премества от посолството в самостоятелен офис, броят на съдружниците продължава да се увеличава, като през 2006 достига 100. ККИПБ започва да предлага първите си услуги, като резервации в хотели и правене на преводи. От сдружението биват организирани и първите спогодби и семинари.

 През ноември 2005 Мартинели отстъпва поста на Пиетро Луиджи Гиа, важна фигура в историята на италианското предприемачество в България и управител на много  италиански сдружения, развиващи дейността си на територията на Пловдив. Гиа, който тогава е Почетен Консул на Италия в Пловдив (длъжност, която заема до март 2009, когато, при навършването на 70 години, напуска поста, поради достигане на възрастовата граница), е президент на ККИПБ до следващите избори за нов управителен съвет през октомври 2006 г.

През октомври 2006 г. новият Управителен съвет избира Масимо Барточи за председател,  който до този момент е бил директор на Миролио България.  Плановете на Барточи са да увеличи броя на членовете,  наблягайки на потенциала на услугите и събитията предлагани от сдружението. Барточи и Управителният съвет избират за първи път директор – Тодор  Коцев. Създаден е също така и бюлетинът на Комитета, ежедневник с информация, касаеща българската политическа и икономическа реалност. Поверен на Изота Галони, бюлетинът (чието първо издание е публикувано декември 2006 г.) се превръща много скоро в източник на важна информация за много италиански предприемачи, работещи в България.

Междувременно страната продължава да се променя.  На 1 януари 2007 България става член на Европейския съюз: получава голямо финансиране от ЕС, динамично развитие на сектора за недвижимо имущество, силно навлизане на чужди капитали благоприятстват по-нататъшното развитие на икономиката на България, която в последните години отчита непрекъснато нарастване на БВП с над 5%. Броят на италианските фирми продължава да расте и ККИПБ, благодарение и на енергията, с която действа, до 2008 г. наброява около 180 члена.

През септември 2008 г. Коцев напуска директорския пост. Длъжността е поета от Федерико Каси, който междувременно е заменил Галони по това време отговаря за бюлетина и комуникациите на ККИПБ. Световната икономическа криза достига също България и ККИПБ, с цел да открие нови възможности за  своите фирми  започва да осъществява  посещения и  изследване на съседни пазари на Балканския полуостров.

 На 8 април 2009 Председателят Барточи подписва с председателя на Конфиндустрия Марчегаля договор за сътрудничество между двете сдружения.
ККИПБ се променя:  неговата роля става по-голяма и се изменя заедно с увеличаването на членовете и услугите и по предложение на съветник Аурелио Донати се взима решението да се премахне „консултативен” от името на Комитета. По време на Общото събрание от 15 октомври 2009 сдружението става Комитет на Италианското Предприемачество в България (КИПБ).

Бива избран нов Управителен съвет, който преизбира Барточи за председател, за заместник-председатели са избрани  ковчежникът Роберто Пагани (друга важна фигура в историята на италианското предприемачество в България, заместник-председател и през предходните три години) и Луиджи Салвадори, на когото биват поверени взаимоотношенията с Конфиндустрия.
Създава се длъжността териториални представители, които ще имат за задача да  поддържат и развиват взаимоотношенията  на Комитета с местните учреждения.

2010-та година е знаменателна година в живота на сдружението. През февруари се дава началото на процеса за създаване на Конфиндустрия Балкани, федерация, която обединява  италианските предприемачески сдружения, присъстващи на Балканите, едно напълно ново начинание, което цели да даде еднакви възможности на всички италиански фирми, които присъстват на Балканския полуостров и се ангажира да бъде важен пример за други инициативи на сдружението в чужбина.

На 25 март Съветът на Конфиндустрия одобрява  молбата на КИПБ да стане асоцииран член на Конфиндустрия. Сдружението променя името си на Конфиндустрия България, докато, в пълно съгласие с Негово Превъзходителство посланика на Италия Стефано Бенацо, бива премахнат от устава членът, който отрежда на посланика на Италия в София длъжността почетен председател, като той е определен от същия устав за  политически и институционален докладващ на Конфиндустрия България.

През 2015-та година Конфиндустрия Бългрия празнува своята 15та годишнина. На дата 16 септември в Резиденцията на Посолството на Италиа в Софиа се провеждат тържествените празненства по повод годишнината. На събитието присъстват повече от 300 гости, сред които представители на местните институции, представители на останалите чуждестранни предприемачески общности в страната, местни и италиански индустриалци. Официален гост на събитието е делегация на Пикола Индустриа Конфиндустрия, водена от Председател Алберто Бабан.

През годината на тази своя годишнина Сдружението укрепва предприемаческата си база като достига до 300 фирми членове, с директор Роберто Маскали и председател Пиетро Луиджи Гиа, избран отново през 2011 година.

След една година, на дата 13 юли 2016 година, в Международния център на УниКредит Булбанк се провежда официалното представяне на нови директор на Конфиндустрия България, Мила Ненова. Присъстващите български и чуждестранни партньори на Сдружението имат възможност да поздравят и директор Роберто Маскали, който предстои да напусне поста, който заема до момента.

На 24 февруари 2017 години, предвид изтичащия мандат на Пиетро Луиджи Гиа като председател, се сформира Комисия за избор на нов председател, която заедно с Колегията на арбитрите разглежда получените кандидатури за председателския пост. Комисията има за задача да приеме кандидатурите, да ги разгледа и да прецени дали те отговарят на критериите по Устав и тези от Етическия кодекс на Конфиндустрия България. Както по регламент Комисията за избор на нов председател се свързва с всеки член на сдружението, за да бъдат проведени така наречените консултации, в които членовете дават оценка за кандидатите и споделят своето мнение. Анонимността на коментарите остава запазена, като те се използват за изготвянето на официален доклад. Както предвидено по устав, този доклад и извлечените от него заключения се представят пред Генералния съвет на сдружението, провел се на 12 април 2017. След изслушване на доклада, членовете на Генералния съвет на сдружението гласуват и техния избор определя кандидатурата на Мария Луиза Мерони да бъда представена за гласуване пред Общото събрание на сдружението.

foto-maria-luisa-meroni1Кандидатът за Председател Мария Луиза Мерони представи петте Заместник-председатели, посочени от нея за членове на новия Президиум. Предложените заместник-председатели са: Мария Нецова, отговаряща за правните въпроси и маркетинга, Пламен Дилков, отговарящ за отношенията с българските институции, Роберто Санторели, отговарящ за услугите и МСП, Джузепе Де Франческо, отговарящ за Образованието и човешките ресурси и Нунцианте Кораджо, отговарящ за отношенията с Конфиндустрия. Отговарящ за отношенията със Система Италия е Кандидатът за Председател.

Както предвидено в процедурата за избор на нов председател, кандидатурата е представена на следващото Общо събрание на сдружението, 12 май 2017г., и след неговото гласуване Мариа Луиза Мерони става Председател на Конфиндустрия България. Заедно с нея е потвърден и екипът й от Заместник-председатели.

Сдружението се утвърждава като важен партньор за италианските и българските институции. Конфиндустрия България традиционно организира редица събития на високо равнище, с участието на институционални представители от двете държави и с организиране на стотици двустранни срещи между италиански и български фирми.

logo-cb-20years2020-та година е важна година в историята на Сдружението, отбелязват се 20 години от неговото основаване. След 20 годишна дейност зад гърба си Конфиндустрия България има приблизително 300 фирми-членове. Историята на сдружението е не само успешната история за израстването на една структура, а преди всичко разказ за общност от предприемачи, избрали да развиват дейност извън родината, труден избор, който ги среща с предизвикателства и трудности, но и много удовлетворения, за да останат тук, в България.