Колегия на Одиторите

Колегията на одиторите следи приходите и разходите на Конфиндустрия България, информирайки Генералния съвет и изготвя годишен доклад, който да бъде представен на Общото събрание. Последните трима одитори са избрани по време на Общото събрание на Конфиндустрия България през декември 2018г.

ОДИТОРИТЕ:

 

Роберто КОРЧУЛО

Image result for roberto corciulo

Президент на IC&Partners Spa. IC&Partners е международна консултантска кантора, специализирана в счетоводство, маркетинг, данъчно облагане, администрация и търговия, с офиси в Удине, Източна Европа, Русия, Азия, САЩ, Мексико. От 2018 г. е Председател на Колегията на Одиторите на Конфиндустрия България.

 

 

 

 

 

 

Иван ПАЛИЧЕВ

palichev

Мениджър на групата IC & Partners, отговарящ за офиса в София, следва юридическите и административни консултантски услуги на фирмата. От 2012 г. работи и като медиатор и е регистриран в Единния Регистър на Медиаторите към Министерството на правосъдието.  От  септември 2020  г. е Член на Колегията на Одиторите на Конфиндустрия България. 

 

 

 

 
 

 
 

Стефано РОМАНАЛДИ

stefano-romanaldi

През 2016 година заедно със свои партньори основават фирма The Point Entertainment ООД, която ръководи увеселителен парк Park Boby & Kell. От декември 2018 г. е Член на Колегията на Одиторите на Конфиндустрия България.


Follow us on Instagram Follow us on Twiter Follow us on Youtube Follow us on LinkedIn Follow us on Facebook