Колегия на Одиторите

Колегията на одиторите следи приходите и разходите на Конфиндустрия България, информирайки Генералния съвет и изготвя годишен доклад, който да бъде представен на Общото събрание. Последните трима одитори са избрани по време на Общото събрание на Конфиндустрия България през декември 2018г.

ОДИТОРИТЕ:

 

Роберто КОРЧУЛО

Image result for roberto corciulo

Президент на IC&Partners Spa. IC&Partners е международна консултантска кантора, специализирана в счетоводство, маркетинг, данъчно облагане, администрация и търговия, с офиси в Удине, Източна Европа, Русия, Азия, САЩ, Мексико. От 2018 г. е Председател на Колегията на Одиторите на Конфиндустрия България.

 

 

 

 

 

Стефано РОМАНАЛДИ

 

През 2016 година заедно със свои партньори основават фирма The Point Entertainment ООД, която ръководи увеселителен парк Park Boby & Kell. От 2018 г. е Член на Колегията на Одиторите на Конфиндустрия България.


 

 

 

 

 

Роберто ДЗАПА

 

Управител на фирма ZMT ltd, със седалище в гр. Гоце Делчев. Фирмата е специализирана в сектор услуги и по-специално търговия, консултантски услуги и международен транспорт. От месец август 2014 до днес е управител  и IT мениджър във фирма Сина Стайл, шивашко предприятие. От 2018 г. е Член на Колегията на Одиторите на Конфиндустрия България.