Колегия на Одиторите

Колегията на одиторите следи приходите и разходите на Конфиндустрия България, информирайки Генералния съвет и изготвя годишен доклад, който да бъде представен на Общото събрание. Последните трима одитори са избрани по време на Общото събрание на Конфиндустрия България през декември 2018г.

ОДИТОРИТЕ:

 

Роберто КОРЧУЛО

Image result for roberto corciulo

Президент на IC&Partners Spa. IC&Partners е международна консултантска кантора, специализирана в счетоводство, маркетинг, данъчно облагане, администрация и търговия, с офиси в Удине, Източна Европа, Русия, Азия, САЩ, Мексико. От 2018 г. е Председател на Колегията на Одиторите на Конфиндустрия България.

 

 

 

 

 

Доменико МАНГАНИЕЛО

 

img-20210523-wa0000

Управител на фирма Манганиело и Партнори, където координира екип от експерти в данъчния счетоводно-данъчния сектор. Експерт в разрешаване на кризиснисни ситуации във фирмите и субсидирано финансиране.

 

 

 

 

 

 

 

Иван ПАЛИЧЕВ

palichev

Мениджър на групата IC & Partners, отговарящ за офиса в София, следва юридическите и административни консултантски услуги на фирмата. От 2012 г. работи и като медиатор и е регистриран в Единния Регистър на Медиаторите към Министерството на правосъдието.  От  септември 2020  г. е Член на Колегията на Одиторите на Конфиндустрия България.