Колегия на одиторите

Колегията на одиторите следи приходите и разходите на Конфиндустрия България, информирайки Генералния съвет и изготвя годишен доклад, който да бъде представен на Общото събрание. Последните трима одитори са избрани по време на Общото събрание на Конфиндустрия България през май 2016г.

ОДИТОРИТЕ:

 

Франко ФРАТИНИ

Допълнителен член на Президиума, по покана на Председателя на сдружението

Главен изпълнителен директор на Алиас Груп АД, изтъкната компания в сектор консултиране, съставена от 30 професионалисти, владеещи двата езика (български и италиански), която съдейства на над 200 италиански фирми. От 2011 г. е Председател на Колегията на ревизорите на Конфиндустрия България. От повече от 20 години се занимава с фирмено управление и мениджмънт.

 

 

 

 

 

Иван ПАЛИЧЕВ

Управител на IC&Partners, мениджър на седалището в София, следва услугите по консултациите в правно-административната област. От 2012г. извършва дейност като медиатор и е вписан в Регистъра на медиаторите в министерство на Правосъдието.


 

 

 

 

 

Джовани ЛЕОНЕ

Работи в банковия сектор, където има различен опит в Монте Паски, Национална трудова банка, Интеза, Медиобанка и УниКредит. В България е от 2003г., където работи за УниКредит, където е управител в УниКредит Булбанк – на УниКредит Лизинг и УниКредит Факторинг България. Пълноправен управител е на Лео Консултинг, компания предлагаща финансови консултации на фирмите.