Арбитри

Арбитрите на Сдружението са шест, според устава, Генералният съвет може да се обърне към тях за мнение относно преустановяването на права на членове и относно приемането на компании, които изпращат молби за членство в Сдружението, както и по въпроси, отнасящи се до отношенията между членовете и спазването на Конфедерационния етичен кодекс от страна на фирмите-членове. Последните шест арбитри са избрани по време на Общото събрание на Конфиндустрия България през май 2016г.

АРБИТРИТЕ:

 

Аурелио ДОНАТИ

Aurelio Donati

В България от 1999г. От 2001 до 2010 е представител на Района Емилия-Романя в България. По-късно е управител на консулстантски компании. Женен с три деца. Бил е член на Управителния съвет на два пъти и два мандата член на Арбитражната колегия на Конфиндустрия България. В миналото е бил на различни институционални и ръководни постове, сред които и тази на кмет на Община Минербио.

 

 

 

 

 

Сандро ДЖИНЕТИ

 

sandro-ginetti

Сандро Джинети е в България от 2002 г., представлява фирмата Иммобилджи OOД, която е в гр. Кюстендил и работи в обувния сектор. Член на Генералния съвет на Сдружението в периода 2014 – 2020 г. Избран за арбитър през септември 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ренцо МАРТИНЕЛИ

Renzo Martinelli

Предишен Председател на Конфиндустрия България и член на Арбитражната колегия, сред основателите на Сдружението. По време на неговото председателство сдружението се отделя като независима структура и започва да предлага за първи път услуги на свойте членове. Управител е на фирма Бозен.

 

 

 

 

 

Марко МЕДИЧИ

Marco Medici

Управител на фирма Креационе Леньо – фирма производител на кутии от твърда дървесина, ламелни плоскости и панели, разположена в Костандово, в планината Родопи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Даниеле ПАВАН

Daniele Pavan

Териториален представител за Пловдив и централна южна България. Мениджър на Тренд България.

 

 

 

 

 

 

Антонио ТАРКУИНИО

tarquinio

Почетен Консул на Италия във Варна, получава „Звезда за положен труд“ като признание за постоянните му усилия и предаността към работата и за публикуването на патент като изобретател. Експерт в областта на строителството и на големите индустриални инсталации. От 17 години живее и работи в България, където е работил в голяма международна италианска компания, от скоро в пенсия. Съветник в продължение на три мандата, от които един като заместник-председател (в кратък преходен момент) и все още член на сдружението с ATB Investment.