Общо събрание на Конфиндустрия България

assemblea-generale-bg

На 1 юни 2018, в Перформ Бизнес Център, се проведе, второто за тази година, Общо събрание на Конфиндустрия България. В изказването си Председателят, Мария Луиза Мерони, представи доклад относно дейността на сдружението през първата година от мандата ѝ, напомняйки за множеството проведени мероприятия и инициативи. Г-жа Мерони подчерта важността на конференцията по повод Втория Международен Ден на Италианския Дизайн по Света, със специален гост арх. Масимилиано Фуксас, която се проведе на 1 март и събра многобройна публика. Председателят говори и относно промените в Устава, приети на Извънредното Общо събрание, които целят да се подобри начина на представяне на фирмите. По време на събранието беше одобрен и Годишния финансов отчет за 2017 година. В края на Общото събрание се проведе събрание на Арбитрите, на което бяха определени членовете на „Специалния съвет на арбитрите“, според предвиденото в чл. 13 на Устава. За членове на Специалния съвет са определени Предишния председател и арбитър, Ренцо Мартинели, както и арбитрите Аурелио Донати и Даниеле Паван.

ГФО 2017