Общо Събрание на Конфиндустрия България

Снимка на Confindustria Bulgaria.

На 30 юни се състоя Общото събрание на Конфиндустрия България. За първи път събранието се проведе он-лайн. В официалната част участие взеха Стамен Янев, Изпълнителен директор на Агенцията за Инвестиции в България и Франческо Калдероли, заместник-ръководител на мисията към Посолството на Италия в София. Стамен Янев даде актуална информация икономическите мерки, прилагани от правителството в подкрепа на бизнеса и представи проекта Nearshoring, в който Конфиндустрия България участва съвместно с други двустранни търговски камари.
Втората част беше запазена за членовете на Конфиндустрия България. След изказване на Председателя Мария Луиза Мерони, бяха одобрени финансовия отчет за 2019 г., промяната на адреса на управление на Сдружението и годишната резолюция за вноските.