Извънредно Общо Събрание на Конфиндустрия България

На 1 март, в Бизнес Център Вертиго се проведе Извънредно Общо Събрание на Конфиндустрия България. Събитието бе разделено в две части – първата на затворени врати, само за членовете на Сдружението и втора публична, по време на която се проведе Конференция „Дизайн и устойчиво развитие“.
По време на първата част членовете одобриха промени и изменения в Устава и Правилника за прилагане на устава на Конфиндустрия България, които се отнасят до:
• Системата за гласуване
• Продължителност на мандата на избираемите длъжностите в Сдружението
• Структурно реорганизиране, включващо създаването на категории по сектор.