Общо събрание на Конфиндустрия България

В петък 12 май 2017г. в София Хотел Балкан се проведе седемнадесетото Общо събрание на Конфиндустрия България. Събранието бе разделено на част, запазена за членовете, която се проведе сутринта и публична част под формата на икономически форум, която се проведе следобеда. По време на частта, запазена за членовете се проведоха избори за Председател и Заместник-председатели на Конфиндустрия България, а по време на публичната част се проведе конференция „Индустрия 4.0: Предизвикателства и възможности за предприятията през Новата индустриална революция“, на която взеха участие изтъкнати гости, сред които Председателят на Конфиндустрия Винченцо Боча.

   invito_%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0

 

Документи:

Бланка на пълномощно

Предварителна програма

Дневен ред

Извлечение от Регламента