Unicredit Bulbank: Macroeconomic Outlook 2020 of Bulgaria

webinar-bulbank-1

 

На 4 май  се проведе уебинар, в сътрудничество с Уникредит Булбанк, член на Конфиндустрия България.

Macroeconomic Outlook 2020 of Bulgaria  

16:00 – 16:10 Откриване, Мила Ненова, Директор на Конфиндустрия България

16:10 – 16:30 Macroeconomic Outlook 2020 of UniCredit Bulbank con  Kristofor Pavlov, Chief Economist of UniCredit Bulbank

16:30 – 16:50 Banking Approach to Customers con Raluca Popescu, Director of Corporate, Investment and Private Banking of UniCredit Bulbank

16:50 – 17:30 Q&A