Събрание на Генералния съвет на Конфиндустрия България

На 19 юли, сряда, от 16:00 часа, в Конферентната зала на Перформ Бизнес Център, се проведе събрание на Генералния съвет на Конфиндустрия България.

Дневният ред на събранието бе следният:

  1. Представяне на програмите на Заместник – председателите
  2. Предстоящи събития в календара на Сдружението
  3. Представяне на Комисията за промени в Устава и Правилника за прилагане на Устава
  4. Актуална информация относно новия офис
  5. Разни