Събрание на Генералния съвет на Конфиндустрия България

На 11 октомври от 16.00ч се проведе събрание на Генералния съвет на Конфиндустрия България в конферентната зала на седалището на Сдружението на адрес: ул. Г. С. Раковски 140, 1000 София.

Дневният ред включваше следните точки:

  1. Запознаване с предстоящите събития
  2. Предложения за Стратегии за комуниказаия за 2018г.
  3. Запознаване с проекта за промени в Устава и Регламента, представено от Техническата комисия
  4. Разни