Българска икономика

ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА В ЦИФРИ


Представяме данните, отнасящи се до главните макроикономически и социални фактори за страната.


Данните се обновяват непрекъснато на базата на последните публикации на УниКредит, НСИ и БНБ.


num72010


Следва представяне на силните и слаби страни на българската икономика.


Economia.BgИКОНОМИЧЕСКИ ПРОГНОЗИ ЗА БЪЛГАРИЯ

По-долу можете да намерите последните обновени доклади, отнасящи се до хода и бъдещите тенденции в иконимиката на страната.

 

  

Уникредит Груп (Unicredit Group)


България – цифри и икономически прогнози (октомври 2010 г., английски) :


Previsioni-Unicredit-4Q-Bulgaria


Национален статистически институт България (НСИ)


Макроикономически индикатори (септември 2010 г., английски) :


KeyInd2010-09_en


Българска Народна Банка

 

Макроикономическа рамка (октомври 2010)


s_macro_indicators_a1_pdf_en
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

 

Календар на Информационните семинари за ОП Конкурентноспособност

 

Calendario_Giorni-informativi