Откриване на новия офис на Конфиндустрия България

На 12 септември се проведе Откриване на новото седалище на Конфиндустрия България. Събитието, което се проведе в новия офис на Сдружението, на ул. Г.С. Раковски 140, в гр. София, бе разделено на две условни части. В първата – членовете и гостите разгледаха работните помещения и след поздрав от страна на Председателя Мария Луиза Мерони и на Н.Пр. Стефано Балди, Посланик на Република Италия, последва освещаване. Всички присъстващи написаха своите пожелания върху магнитната, измиваща се стена, която бе реализирана с подкрепата на esCreo. Втората част се проведе под формата на коктейл, в градината на сградата. По време на коктейлът, който  се проведе с подкрепата на фирмата – член InTrade Balkani, членовете размениха мнения и първи впечатления от новия офис на Сдружението. Събитието бе открито с изказване на Председателя Мерони, която напомни, че този месец се навършват 17 години от учредяването на Консултативен Комитет на Италианското Предприемачество в България, който по-късно прераства в Конфиндустрия България. След това, Н. Пр.  Стефано Балди, изрази своята радост от фактът, че е  част от този празник  за Конфиндустрия България, която е един от основните участници в Система Италия вБългария.