Общо Събрание на Конфиндустрия Балкани 13 Oктомври 2010

На 13 октомври в Хотел Шератон в София се проведе първото Общо събрание на Конфиндустрия Балкани, Федерацията на асоциациите на активни предприемачи на Балканите, един от инициаторите на която е и Конфиндустрия България.

Повече от 400 бяха регистрираните присъстващи на това събитие, чийто успех надмина очакванията на организаторите.

Освен многобройните членове на Конфиндустрия България, участваха и много фирми, работещи в целия регион, италиански предприемачи, заинтересовани от проекта, председатели и представители на асоциациите на български предприятия, на българските търговски камари и на местните власти, както и български фирми, чиято цел е да засилят връзките си с Италия.

Събранието започна с прожектиране на видео, отбелязващо 100 години от създаването на Конфиндустрия, в което бяха проследени основните етапи в процеса на промишленото израстване на Италия, както и на развитието на промишлената асоциация.

Думата беше дадена на Н.П. посланика на Италия в София Стефано Бенацо, който изтъкна, че създаването на Конфиндустрия Балкани е акт на смелост, който се ражда от вярата в икономическия подем на страните от региона. Изразявайки възхищението си към дейността на италианските предприятия, които работят в региона, посланикът призова Конфиндустрия България да подкрепя италианските фирми в този момент на икономическа трудност.

Посланикът покани на подиума заместник-министъра на икономиката Евгени Ангелов, който, от името на правителството, подчерта важността от създаването на Конфиндустрия Балкани, както и необходимостта да се разрастнат отношенията и икономическите връзки между страните от региона.

Като представител на Конфиндустрия говори заместник-председателят по Организацията и Маркетинга Едоардо Гароне, който подчерта динамизма, показан от италианското предприемачество в България и на Балканите още от самото начало на пазарния преход. Включването на Федерацията в системата на Конфиндустрия е представително за желанието на Конфиндустрия да гледа с нарастващо внимание на италианската предприемаческа действителност, която се разви и която ще се развива извън националните граници. В заключение заместник-председателят Гароне подчерта важността от силно и постоянно сътрудничество между асоциациите на италиански предприятия, банки и институции в международния контекст.

Заместник-председателят на КРИБ – основната промишлена асоциация в България –  Саша Безуханова напомни, че отношенията между КРИБ и Конфиндустрия имат дълбоки корени – първата международна мисия на КРИБ беше именно в Рим – и са засилени от общите цели и от еднаквата визия за ролята на асоциациите на предприемачи. Безуханова изтъкна също, че създаването на Конфиндустрия Балкани  ще допринесе за допълнителното развитие на отношенията и сътрудничеството между КРИБ и системата на Конфиндустрия.


Андреа Казини, Генерален директор на УниКредит Булбанк – основен спонсор на събитието – представи на публиката подробен анализ на икономическата система на Балканите, съставен на базата на изключително широкото присъствие на група УниКредит в региона. Тъй като от дълго време УниКредит е развила силна мрежа в цяла централна и източна Европа, групата присъства в по-голямата част от страните, заинтересовани от Федерацията на Конфиндустрия Балкани: Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Сърбия и Румъния. Казини приветсвта първото Общо събрание на Конфиндустрия Балкани, подчертавайки иновативния принос и изтъквайки силно подкрепата на група УниКредит за проекта.


Първата част на събранието закри председателят на Конфиндустрия България Масимо Барточи. Той обясни, че учредяването на Конфиндустрия Балкани се ражда от две убеждения: икономическата интеграция на балканския полуостров, която малко по малко ще се засилва и която представлява изключително важна възможност за италианските и местни фирми; и силата на асоцианизма и в частност на един „конкретен, бърз, млад асоцианизъм, който да пътува със скоростта на интернет и с цените на ниско-тарифните компании, асоцианизъм, който да се основава на три пиластра: информация, услуги, способност да бъдем близо до предприятията”.

Конфиндустрия Балкани ще има „една изключително лека структура. Федерацията няма да замени международните асоциации, които ще останат отправна точка за фирмите в отделните страни: ще бъде място за среща, способна в ясна и определена среда да предложи услуги на предприятията”.

Визирайки България, председателят подчерта твърдото намерение на асоциацията да продължава да сътрудничи с италианските институции и банковата система и изтъкна, че с рестежа на Конфиндустрия България се очакват две основни последствия: засилването на отношенията с българските институции и асоциации и преди всичко конкретни резултати и ползи за предприятията от асоциацията. „Конфиндустрия България вече е една реалност, способна да отговори на вашите очаквания, в съотвествие с изискванията на предприятията”, подчерта Барточи, насърчавайки фирмите да обединяват силите си около асоциацията.

След кафе-паузата Общото събрание продължи с кръгла маса, посветена на италианското производство на Балканите. На подиума се качиха председателите на асоциациите на предприятия, обединени от Федерацията и двама управители на големи предприятия, които са решили да работят в този регион: Матео Фумагали Ромарио от група SOL и Валентина Грозданова от Девня Цимент – Италчементи. Модератор беше професор Де Фалко от Свободния Международен Университет за Социални Науки. В трудностите, породени от кризата, която остави своя негативен отпечатък върху действителността на балканския регион, се появи силно желание да бъдат продължени инвестициите, за да не изостават, веднъж преодоляна икономическата ситуация в момента. Както SOL, така и Италчементи са две институции, които представляват стратегията за реагиране на кризата, очертана от лекторите на кръглата маса. От една страна беше изтъкната инвестицията от 250 милиона евро, която Италчементи е предназначила за своето учреждение във Варна. От друга беше възможно да се отбележи предприемаческия ангажимент на SOL, която развива дейност практически във всички страни, които съставляват Конфиндустрия Балкани, с голяма гъвкавост и отлични резултати.

Пълната версия на речта на председателя на Конфиндустрия България Масимо Барточи е на разположение в линка по-долу:

Discorso-Massimo-Bartocci-13.10.10