2017

Описание на инициативата

Генералният съвет на Конфиндустрия България определи необходимостта от засилване на работните взаимоотношения с институциите и българските власти, за да бъде в състояние да представи по по-ефективен и директен начин потребностите и проблемите на фирмите-членове. Така бе стартирана инициативата „Институционален календар на Конфиндустрия България“, насочена към поредица от действия (срещи, подписване на Меморандум за сътрудничество, обмен на информация, и т.н.), чиято цел е да се засилят и консолидират отношенията със съответните институции.

За влизане в действие на институционалния календар, Съветът повери отговорността за връзките с българските институции на първия заместник-председател Пламен Дилков, който координира, заедно с Мариела Панева, дейността по комуникация с институциите и срещите с референтните органи, от името на Сдружението.
За целта са избрани събеседници, с които да се сключат споразумения за сътрудничество. Относно министерствата, приоритет бе даден на тези, свързани с бизнеса.

МНЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ:

С цел най-добро представяне на потребностите и проблемите, които италианските фирми срещат в България, Конфиндустрия България моли за сътрудничеството на всички членове.
Членовете могат да споделят своите нужди и приоритетни теми, които да бъдат представени на институциите и референтните органи, за да може срещите на Сдружението да бъдат целенасочени и да поискат от събеседниците конкретни отговори.

Някои практически въпроси, които вече бяха представени на Министерството на труда, са: нуждата от квалифицирана работна ръка, злоупотребата при използването на медицински свидетелства от работниците, отворените програми в бюрата по труда и пр.

Тези и други въпроси ще има за задача да събере Сдружението от своите членове и да ги отнесе до съответните институции.

За допълнителна информация по отношение на институционалния календар на Конфиндустрия България и постигнатия напредък в отношенията с българските институции, можете да пишете на m.paneva@confindustriabulgaria.bg.

За да видите списък на съответните институции, досега проведените срещи и споразуменията за сътрудничество, можете да посетите секцията в сайта „Референтни институции“, част от менюто „Институционален календар 2017“.

untitled-jpg

13 09 2017

(Italiano) Ministero dell’Economia

(Italiano) Ministero dell’Agricoltura

05 09 2017

(Italiano) Ministero dell’Agricoltura

image-6

24 07 2017

(Italiano) Agenzia del Lavoro

bulgarianministryforeignaffairs_logo

18 07 2017

(Italiano) Ministero degli Affari Esteri

Ministry of Education BG

05 07 2017

(Italiano) Ministero dell’Istruzione

ministerosportlogo2

04 07 2017

(Italiano) Ministero dello Sport