Представители за сектор

След въвеждането на Представителите за сектор, през месец април 2011 година, Конфиндустрия България отправи наскоро реформен процес към представителните органи с цел да даде по-голяма задълбоченост на членската структура и да гарантира съгласуване и единност на техните действия.

 

Така през 2013 година отделните представители за сектор са заменени с Технически секторни комитети, които са съставени от няколко представители, и чиято цел е да представляват специфичните сфери на дейност, като подкрепят членовете работещи в дадения сектор и поддържат връзка с българските институции и с браншовите организации, а също така и да насърчават по – голямото участие на самите членове чрез възможността за пряко включване в пленарните заседания на комитета.

 

Управителният съвет избра към момента 4 Технически секторни комитети и назначи съответните представители.

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ЗА СЕКТОР СА:

 

ТЪРГОВЕ-СТРОИТЕЛСТВО-ИНФРАСТРУКТУРА: Раймондо Флакомио, Лука Маса,  Силвия Михайлова, Маурицио Парусо, Габриеле Полоно, Лука Профили, Кирил Савов.

 

ЕНЕРГЕТИКА: Масимо Бонато,Пламен Дилков, Патрик Паулето, Андреа Сири.

 

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И БИЗНЕС: Полина Барова,Франко Фратини, Мария Нецова, Фабрицио Форлани, Джанмария Вичеконте.

 

ПРОИЗВОДСТВО: ( предстои да се избере)