Общо събрание на Конфиндустрия България

assemblea-generale-bg

На 1 юни, петък, от 15:00 часа, в Бизнес Център Перформ, пл.Позитано 2, гр. София, ще се проведе Общо събрание на Конфиндустрия България.

Дневен ред:

1. Доклад на Председателя;

2. Одобрение на ГФО 2017;

3. Разни;

Напомняме Ви, че само членовете с редовно заплатен членски внос ще могат да упражнят правото си на глас.

ГФО 2017